POLİTİKALARIMIZ

A) SEÇ POLİTİKAMIZ

İş sağlığı ve emniyeti, çevrenin korunması, Emre Montaj yönetiminin temel çalışma prensipleri arasında en ön sırada yer almaktadır. İş kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik her türlü tedbiri almak şirket yönetimin temel amaçlarındandır. Bu amacımıza ulaşmak için;

 

 • Tehlikeleri daima önceden belirlemek, sağlık, emniyet ve çevrenin korunmasına ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almak,

 

 • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek, olaylar ve kazalarla ilgili gerçekçi ve samimi raporlar hazırlamak, bu raporları çalışanlarımızla paylaşarak ders çıkarılmasını sağlamak,

 

 • Çevreye ve insan sağlığına duyarlı, emniyetle kullanılabilecek ürünler ve hizmetler üretmek, tüm enerji kaynaklarını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak,

 

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğini kontrol altına almak ve önlemek, iş emniyeti ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlemler almak,

 

 • Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve alt yüklenicilerimizi sağlık, emniyet ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, eğitimlerle desteklemek,

 

 • SEÇ politikamızla ilgili ülkemizde ve iş yaptığımız ülkelerde yürürlükte olan yasal mevzuatlara uygun hareket etmek, takip ve yenilemeleri yapmak,

 

Tüm emre montaj çalışanları, grup bünyesinde çalışan yüklenici elemanları, sağlık, emniyet ve çevrenin korunmasından sorumludur.
Şirket bünyesinde görev yapan yöneticiler bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını sağlamakla ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketlerimizin kamuoyundaki saygınlığını artırmakla yükümlüdürler.

Tarih:  20-Nisan-2018

Necati EMRE
Genel Müdür

 

B) SEÇ HEDEFLERİMİZ

 • Üst yönetim katılımı sağlanarak yılda 1 kez eğitime katılmak,
 • Sahada yapılan risk değerlendirme raporlarına eksiksiz yapılmasını sağlamak için çalışanlara yılda 1 defa eğitim vermek,
 • Üst yönetimce ekiplere toplamda 10 denetim gerçekleştirmek,
 • Sahada çalışan ekiplere toplamda 150 denetim gerçekleştirmek,
 • Ölümlü kaza hedefi "0",
 • Yaralanmalı kaza hedefi "0",
 • Emniyetsiz durum / hareketi raporlama hedefi 50 adet/yıl,
 • Ucuz atlatılmış kaza raporlama hedefi 50 adet/yıl
 • Çevreye verilen zararı sıfıra indirmek,
 • İş Güvenliği ve Çevre faaliyetlerine % 100 uyum sağlamak,
 • Tüm personele yılda 26 saat/kişi eğitim vermek,
 • Yılda en az 1 defa yangın tatbikatı yapmak ve eğitiminin alınmasını sağlamak,
 • Yılda en az 1 defa yüksekte asılı kalma kurtarma tatbikatı yapmak ve eğitiminin alınmasını sağlamak,
 • Yılda en az 1 defa kapalı alanlardan kurtarma tatbikatı yapmak ve eğitiminin alınmasını sağlamak,
 • Yılda en az 1 defa deprem, sabotaj ve sel tatbikatı yapmak ve eğitiminin alınmasını sağlamak,